Üyümez, Mustafa Erkan – Vergi Uyuşmazlığının Sona Erdirmesinde Kullanılabilecek Yöntemler

Methods to be Used in Ending the Tax Dispute

ÖZET

Vergi Uyuşmazlığının Sona Erdirmesinde Kullanılabilecek Yöntemler
Vergi uyuşmazlığında, idare ile mükellefin ya da sorumlunun karşı karşıya geldiği konular, genellikle verginin alınmak ya da ödenmemek istenilmesi veya da az tutarda ödenmek istenilmesinden doğmaktadır. İdare, vergiyi almak, karşı taraf ise ödememek ya da daha az miktarda ödemek istemektedir. İdare ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkların uzun sürmesi her iki tarafında zararınadır. idare vergi alacağını zamanında tahsil edemezken, mükellef de para ve zaman kaybetmektedir. Devletle mükellef arasında ortaya çıkan vergi uyuşmazlıkların vergi borçluları tarafından ortadan kaldırılmak amacıyla bir takım çözüm yollarını başvurulmaktadır. Bu çalışmada vergi uyuşmazlığının sona erdirmesinde kullanılabilecek yöntemlerden bahsedilmektedir.

Anahtar kelimeler: Uyuşmazlık, Vergi Uyuşmazlığı, Vergi Uyuşmazlığında İdari çözüm yolları, Vergi Uyuşmazlığında Adli Çözüm Yollar

Methods to be Used in Ending the Tax Dispute

ABSTRACT

n tax conflicts, the issues which tax administration and tax payer or responsible face are generally arisen by claiming tax and either not paying it or asking to pay it less. The administration asks to collect the tax and the other party asks not to pay it or to pay with less amounts. Taking a long time of the conflicts in between the administration and tax payer is at the expense both parties. In this case, the administration will not collect the tax lien in due time and the tax payer will lose money and time. The tax disputes between the state and the taxpayers are resorted to by a number of remedies in order to eliminate tax debts. In this study, the methods that can be used in ending of tax disputes are mentioned.

Key words: Controversy, Tax Litigation, Tax Disputes in the Administrative Solution, Solution Ways Forensics in Tax Disputes


Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Prof. Dr., Öğretim Üyesi, Avukat

Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez lisans derecesini 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde aldıktan sonra Çorum ve Eskişehir barolarında Avukatlık stajını tamamlamıştır. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Mali Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans derecesini 1998 yılında, doktora derecesini 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalından almış, 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. Anadolu Üniversitesinde lisans ve lisansüstü programlarda vergi hukuku, vergi ceza hukuku, vergi uyumu, vergi sistemi derslerini vermekte, çeşitli idari görevleri de yerine getirmektedir.

EN

Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez was graduated from Istanbul University Faculty of Law in 1994. He accomplished his law internship at Çorum and Eskişehir Bar Associations. He started his academic career as a research assistant at Anatolia University in 1996. He obtained his LLM degree in fiscal law from Anatolia University Social Sciences Institute in 1998, He obtained his PhD in Fiscal Law from Anatolia University Social Sciences Institute in 2004. He became Associate Professor in 2011 and a Professor in 2017. He teaches tax law, tax penal law, tax compliance, Turkish tax system in LLB and LLM programs and serve in various administrative positions in Anatolia University.