Süar, Arda – Yeni Nesil Pazarlara Girişin Satış Hacmine Sağladığı Avantajlar

Advantages of Entering New Generation Markets to Sales Volume

ÖZET

Dijital ve mobil devrimle birlikte siber uzamların global olarak daha erişilebilir olması neticesinde, sosyal medya araçlarının gelişimi ve internet erişiminin küresel çapta artışı, reklamcıların ve pazarlamacıların; sosyal ve dijital medya kullanımına yönelmelerini teşvik etmiştir. Gerek uluslararası gerekse de yerel pazarlama faaliyetlerinde dijital araçlara ve uygulamalara ayrılan bütçenin geleneksel medya kanallarının kullanımına karşı giderek yükselen payı tüm dünyada verilerle sabittir. Bu sunum kapsamında siber uzam kavramı çerçevesinde dijital ve mobil gelişmelerin sunduğu imkanlar ve olanakların hem felsefi hem de pratik yönü ele alınacaktır.

Advantages of Entering New Generation Markets to Sales Volume

ABSTRACT

As a result of the digital and mobile revolution, cyberspace is becoming more accessible globally. Therefore, with the development of social media tools and the global increase in internet access, advertisers and marketers are using social and digital media more than other channels for their operations. The increasing share of the budget allocated to digital tools and mobile applications against the use of traditional media channels in both international and local marketing activities is confirmed by data from all over the world. Within the scope of this presentation, both philosophical and practical aspects of the opportunities and opportunities offered by digital and mobile developments will be discussed within the framework of the concept of cyberspace.


Arda SÜAR

Dr., Öğretim Görevlisi, Marduk Digital Kurucu Ortağı

PhD., Lecturer, Marduk Digital Co-Founder

TR

Özel Kocaeli Koleji ve 24 Kasım Anadolu Lisesinde ilk ve orta öğretimini tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden 2008, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Bölümünden 2011, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Doktora Bölümünden bölümün ilk mezunu olarak 2017 yılında eğitim hayatını tamamlamıştır. Okul yılları boyunca Miami Ad School, Central Lancshire Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, FC Barcelona Academy gibi kurumlarda burslu olarak sertifika, atölye ve eğitim programlarına katılmıştır. 2011 yılında kurduğu Marduk Digital adlı veri ve içerik odaklı dijital pazarlama ajansının kurucusu ve başkanıdır. Yurtiçi ve yurtdışından birçok holding ve çok uluslu şirkete dijital pazarlama, içerik yönetimi, itibar yönetimi, medya planlaması, lobicilik ve veri odaklı pazarlama gibi alanlarda danışmanlık vermektedir. Aynı zamanda bu alanlarla birlikte siber güvenlik farkındalığı, çocuklar ve dijital araçlar/mecralar gibi konularda eğitimler, konferanslar ve seminerler vermektedir. 2005 yılından bu yana çeşitli yerel gazete ve televizyonlarda yazarlık, programcılık, reklam danışmanlığı yapmış, aynı süreçte ulusal haber sitelerinde de yazıları yayınlanmış ve birçok ulusal ve uluslararası akademisyen, siyasetçi, gazeteci ve iş insanıyla röportajlar yapmıştır.  Ulusal hakemli dergilerde hakem olarak akademik makalelerde değerlendirmeler yapmaktadır. Geçmişte Kocaeli Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesinde İletişim Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüleri bünyelerinde ders vermiştir. Şu anda Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesinde Yeni Medya Kampanyaları dersini vermektedir.

EN

After completing his primary and secondary education at Kocaeli College and 24 Kasım Anatolian High School, Arda started his license program in the Department of International Relations of Kocaeli University and completed it in 2008. After receiving his Master’s Degree in the year 2011 in Communication Sciences from Kocaeli University’s Institute of Social Sciences, he started his Ph.D. in the department of Public Relations and Promotion department of Kocaeli University’s Institute of Social Sciences, where he graduated in 2017 as the first graduate of the (Ph.D.) program.  Throughout his school years, Arda participated in numerous workshops, certificate programs, and training programs as a scholar at multiple institutions, including Miami Ad School, the University of Central Lancashire, Bahcesehir University, Bilgi University, and FC Barcelona Academy.  Arda is chairman of the data and content-driven digital marketing agency Marduk Digital, which he founded in 2011. He provides consultancy services to many domestic and foreign holding and multinational companies in digital marketing, content management, reputation management, media planning, lobbying, and data-driven marketing. He also provides training programs, conferences, and seminars on topics including but not limited to cybersecurity awareness, children and digital tools / children and digital media. Since 2005 he has worked as a writer, programmer, and advertising consultant in various local newspapers and TV channels. He has also published articles on national news websites and has conducted interviews with significant figures from the academy, politics, media, and business at the national and international levels.  Arda works as a referee in national refereed journals on PC games. He has previously taught at the Faculty of Communication and Social Sciences Institutes at Kocaeli University and Bahcesehir University. Currently, he teaches a course on New Media Campaigns at Medipol University at the Faculty of Communication.