Açılış Konuşmaları (9:30-10:00)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Kongre Başkanı

Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü- Kayseri Forumu Onursal Başkanı

Katılımları Halinde Onursal Başkan Rektör Hocalarımız

Ahmet KAYA

Maliye Okulu Mezunlar Derneği Başkanı

Birinci Oturum (10:00-11:00)

Moderatör

Prof. Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bildiriler:

Vergi Uyuşmazlığının Sona Erdirilmesinde Kullanılabilecek Yöntemler
Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sınır Ötesi Ticari Bilgilerin Devletlerarası Paylaşımında Gizlilik Hakkı
Doç. Dr. Doğan GÖKBEL
Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Şirketler ile Gerçek Kişi Ortakları Arasındaki Dövize Dayalı Borç-Alacak İlişkisi
Doç. Dr. Serkan AĞAR
Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Suçlarında Değişim ve Dönüşüm
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU
Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

İkinci Oturum (11:15-12:15)

Moderatör

Prof. Dr. Onur GÖZBAŞI
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesinde Halka Arz Yöntemi
Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesinde Dijital Ticari Para Kullanımı
Doç. Dr. Memduh ASLAN
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dış Ticarette Gümrük Vergileri Yükünün Stratejik Yönetimi: Riskler ve Fırsatlar
Mustafa Kemal BULUT
Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

Yeni Nesil Pazarlara Girişin Satış Hacmine Sağladığı Avantajlar
Dr. Arda SÜAR
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Kayseri Forumu (13:15-15:15)

Moderatör: Soner TÜRKÜM- ORSİFED BAŞKANI

Özel Sunum: “Gayrimenkullerde vergileme ve yatırımlara etkisi”

Murat ÇOLAK/ORSİFED Denetim Kurulu Başkanı

İbrahim YILMAZ/ Kaysiad Yönetim Kurulu Başkanı -Erdağ Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Ali YEDİKAYA-Kayseri SMMM Odası Başkanı

Özel Sunum: “Vergi idaresi ile mükellef/meslek mensuplarının iletişim yolları ve yaşanan sorunlar”

Ali KÖSE-Kayseri Barosu Başkanı

Kayseri Ticaret Odası Temsilcisi

Kayseri Sanayi Odası Temsilcisi