KONGRE MODERATÖRÜ

Moderatör

Prof. Dr. Ahmet AK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi

BİLDİRİLER

Vergi Uyuşmazlığının Sona Erdirmesinde Kullanılabilecek Yöntemler

Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sermaye Yapısının Güçlendirilmesinde Halka Arz Yöntemi

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi

Sınır Ötesi Ticari Bilgilerin Devletlerarası Paylaşımında Gizlilik Hakkı

Doç. Dr. Doğan GÖKBEL

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesinde Dijital Ticari Para Kullanımı

Doç. Dr. Memduh ASLAN

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Şirketler ile Gerçek Kişi Ortakları Arasındaki Dövize Dayalı Borç-Alacak İlişkisi

Doç. Dr. Serkan AĞAR

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi

Vergi Suçlarında Değişim ve Dönüşüm

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SOMUNCU

Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğretim Üyesi

Yeni Nesil Pazarlara Girişin Satış Hacmine Sağladığı Avantajlar

Dr. Arda SÜAR

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Dış Ticarette Gümrük Vergileri Yükünün Yönetimi: Riskler ve Fırsatlar

Mustafa Kemal BULUT

Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanı

POSTERLER