26 NİSAN 2023 İZMİT, KOCAELİ, TÜRKİYE

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN SORUNLARI ULUSLARARASI KONGRE VE KOCAELİ FORUMU #1 UMUTTEPE 2023

Akademik Destek

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Ankara Bilim Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Maliye Okullu Akademisyenler Topluluğu
VergiSiz Dünya

Temsil Edilen Kurumlar

Vergi, İdari ve Adli Yargı Temsilcileri
Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı
Kocaeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürülüğü
Kocaeli Barosu
Kocaeli Sanayi Odası
Kocaeli Ticaret Odası
Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği
Kocaeli SMMM Odası
Doğu Marmara Gümrük Müşavirleri Derneği

Fotoğraflarla Kocaeli Forumu