Hepimiz Vergi Mükellefiyiz!

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Kayseri Forumu ORSİFED Orta Anadolu Girişim ve İş Dünyası Federasyonu işbirliği ile düzenlenmektedir.

Kayseri Forumu, Kongre ve forumları içeren zincir etkinlikler kapsamında, vergi mükellefiyetini dört temel boyutuyla temsil edildiği; disiplinler arası bir etkileşim platformu olarak, vergi mükellefiyetinin tüm taraflarını forum katılımcılarıyla bir araya getirmeyi hedeflemiştir.

Vergi mükellefiyetinin birincil aktörleri üzerinden ele alacak olan Kayseri Forumu’nda, salondaki diğer katılımcılar da sürece forum yöneticisinin söz vermesiyle aktif şekilde katılabilecektir. Vergi mükellefiyetine akademik yaklaşımların ele alınacağı Kongreyi müteakip gerçekleşecek olan Kayseri Forumu; vergi mükellefiyetinin teorisi ile pratiğini buluşturarak, katılımcıların zihinlerinde bütüncül bir algı oluşmasına katkıda bulunacaktır. Ayrıca olgunun tarafların birbirlerini daha yakından gözlemlemelerine katkı sağlayacak olan Kayseri Forumu, tarafların sürece dair ihtiyaç ve kaygılarının keşfedilmesine ön ayak olarak; geleceğin akademisyenlerine yeni çalışma alanları ve ihtiyaca yönelik çözümler üzerine düşünmek imkanı tanıyacaktır.

ORSİFED Üyesi Dernekler

KAYSERİ SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

KADIN İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

KAYSERİ GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

DEVELİ SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

KAYSERİ PERAKENDECİLER DERNEĞİ

KAYSERİ TOPTAN TEDARİKÇİLER DERNEĞİ

KAYSERİ TÜM AKARYAKIT BAYİLERİ MESLEKİ YARDIM DERNEĞİ

Soner TÜRKÜM
ORSİFED Yönetim Kurulu Başkanı