Aslan, Memduh – İşletme Sermayesi İhtiyacının Giderilmesinde Dijital Ticari Para Kullanımı

Using Digital Commercial Money to Meet The Working Capital Requirement

ÖZ

Anahtar Kelimeler:

Using Digital Commercial Money to Meet The Working Capital Requirement

ABSRACT

Key Words:


Memduh ASLAN

Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Avukat

Assoc. Prof. Dr., University Member, Lawyer

TR

Ankara Maliye Okulu (1993) mezundur, mecburi Hizmetini 4 yıl Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerinde farklı birimlerde tamamladı, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesinden (1997) mezun olduktan sonra İzmir Barosunda Avukatlık Stajını Tamamladı (1998), Bağımsız Denetim Şirketlerinde 20’si halka açık olmak üzere yaklaşık 200 sanayici firmanın sermaye piyasası ve vergi mevzuatı uyumluluğu konusunda denetim ve danışmanlık faaliyetini yürüttü, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2001) unvanı aldı, 2002 yılından itibaren serbest Avukatlık faaliyetinin yanında akademik çalışmalarına devam etti, 2005 yılında Marka Vekilliği ve Patent Vekilliği unvanlarını, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Bankacılık Enstitüsünde Uluslararası Ticari Sözleşmeler, Rekabet Hukuku ve Enerji Hukuku sertifika programlarını tamamladı, 2012-2021 yıllarında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2022 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tam zamanlı öğretim üyesidir. Maliyesi-Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans (2001), Doktora (2008) programlarını Dokuz Eylül Üniversitesinde tamamladı ve Doçent (2018) unvanını aldı. Kırıkkale Üniversitesi Teknoparkında eğitim ve hukuk teknolojileri alanında 2 farklı proje yürütmekte ve finansal teknoloji alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

EN

Graduated from Ankara School of Finance (1993), completed his compulsory service for 4 years in different departments in the tax offices affiliated to the Ministry of Finance. After graduating from Dokuz Eylul University Faculty of Law (1997), he completed his internship of lawyer at İzmir Bar Association (1998). He carried out audit and consultancy activities in Independent Audit Companies for approximately 200 industrial companies on both capital market and tax legislation compliance. He received the title of Certified Public Accountant (2001). He completed the International Commercial Contracts, Competition Law and Energy Law certificate programs at Ankara University Banking Institute. He is a full-time lecturer at Hasan Kalyoncu University Faculty of Law between 2012-2021 and at Kocaeli University Faculty of Law since 2022. He completed his Master of Art (2001), Doctor of Philosophy (2008) degrees in Finance-Financial Law at Dokuz Eylul University. He was titled as an Associate Professor (2018) by Council of Interuniversity. He carries out 2 different projects in the field of education and legal technologies in Kirikkale University Technopark and has 2 patent applications in the field of financial technology.