ÖNCEKİ FORUM

Kocaeli Forumu #1 26 Nisan 2023 Umuttepe

Akademisyen Masası

KONGRE BİLDİRİLERİ

MODERATÖR
Prof.Dr. Ahmet AK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi